Implantologia

Implant zębowy to niewielka tytanowa śruba zastępująca korzeń naturalnego zęba, którą umieszcza się chirurgicznie w kości szczęki lub żuchwy. Implanty służą jako filary do uzupełniania zarówno pojedynczych braków zębowych, jak i rozległych uzupełnień protetycznych - mostów i protez.


Leczenie implantoprotetyczne pozwala przywrócić komfort jaki dają własne zęby:

  • brak pojedynczego zęba - korona na implancie
  • brak kilku zębów - most na implantach
  • bezzębie - most lub proteza na implantach