Endometr Raypex VDV

Jest to niezbędne narzędzie w endodoncji, które służy do pomiaru długości kanału korzeniowego.