Mikrosilnik endodontyczny VDW SILVER RECIPROC

W nowoczesnym leczeniu kanałowym służy do precyzyjnego maszynowego opracowania i poszerzenia kanałów korzeniowych.