Periodontologia

Pacjentom z chorobą przyzębia oferujemy nowoczesną diagnostykę (zdjęcie panoramiczne, CBCT) oraz leczenie zachowawcze i chirurgiczne, w tym zabiegi:

  • higienizacji - skaling i piaskowanie zębów
  • leczenie patologicznych kieszeni dziąsłowych
  • szynowanie rozchwianych zębów
  • zabiegi periochirurgiczne (pokrywanie recesji dziąsłowych)