Protetyka

Oferujemy naszym Pacjentom szeroki zakres rozwiązań celem uzupełnienia braków zębowych oraz poprawy warunków zgryzowych.

 • Licówki ceramiczne
 • Wkłady koronowo-korzeniowe
 • Korony i mosty ceramiczne na podbudowie z cyrkonii
 • Korony i mosty ceramiczne na metalu
 • Protezy szkieletowe
 • Protezy ruchome akrylowe i elastyczne
 • Szyny relaksacyjne
 • Protetyka na implantach
 • korony
 • mosty
 • protezy