Tomografia komputerowa i panorama

VATECH PaX-i 3D Smart to nowoczesny cyfrowy system obrazowania radiologicznego, który pozwala na wykonanie zdjęć pantomograficznych 2D oraz tomografii CBCT 3D.

System ten umożliwia uzyskiwanie obrazów o wysokiej wartości diagnostycznej, przy zredukowanej dawce promieniowania dla pacjenta.

Tomograficzne obrazy trójwymiarowe znajdują zastosowanie w diagnostyce w każdej dziedzinie stomatologii oraz w planowaniu zabiegów chirurgicznych i implantologicznych.